۲۸ مه، روز جهانی گرسنگی،

بیماری كووید-19 و تشدید گرسنگی در سراسر جهان

بیماری كووید-19 و تشدید گرسنگی در سراسر جهان

خراسان رضوی گرسنگی، فقط گرسنگی ناشی از کمبود غذا نیست. گرسنگی و فقر بطور جدایی ناپذیری با مجموعه ای از موضوعات ازجمله مراقبت های بهداشتی، فرصت های شغلی، آموزش، عدالت اجتماعی، حقوق بانوان و دختران، محیط زیست و تغییرات آب وهوایی مرتبط می باشد.


هم اکنون، برنامه جهانی غذا سازمان ملل (WFP) تعداد افراد در معرض خطر گرسنگی را بیش از ۲۷۰ میلیون نفر اعلام نموده و این آمار نسبت به پیش از همه گیری، دوبرابر شده است. بیماری کووید-۱۹ بحران زندگی افرادی که در گذشته با مشکلاتی مانند فقر، درگیری مسلحانه و تغییرات آب وهوایی مواجه بودند را به شدت شدت بخشیده است.
۲۸ ماه مه هر سال (۷ خرداد) روز جهانی گرسنگی است. بر اساس گزارش گرسنگی سازمان ملل متحد، گرسنگی اصطلاحی است که برای تعریف دوره هایی استفاده می شود که جمعیت به سبب کمبود پول، عدم دسترسی به غذا یا منابع دیگر غذایی، با ناامنی شدید غذایی روبه رو شده باشند. آستانه کمبود غذا یا سوءتغذیه، کمتر از ۱۸۰۰ کالری در روز است.
نتایج بررسی بانک جهانی در ۴۸ کشور نشان داده است که تعداد قابل توجهی از افراد با کمبود غذا یا کاهش مصرف مواجهند. کالری دریافتی کاهش یافته و تغذیه افراد به خطر افتاده و دستاوردهای کاهش فقر و سلامتی را تهدید می کند و می تواند تاثیرات ماندگاری بر رشد شناختی کودکان خردسال داشته باشد.
پژوهشگران اظهار کردند: باید از بحران بیماری همه گیر درس بگیریم و تغییر را شروع نماییم. پس از گذشت بیش از یک سال از شیوع بیماری همه گیر کووید- ۱۹، خیلی از نگرانی ها در مورد افزایش گرسنگی و فقر تایید شده است. بررسی های سازمان ملل و بانک جهانی نشان میدهد که بیماری همه گیر، برنامه اهداف توسعه پایدار جهانی ۲۰۳۰ و خصوصاً هدف اختتام دادن به فقر و گرسنگی را تحت تاثیر قرار داده و تلاش ها دراین زمینه را به عقب بازگردانده است.
قبل از شیوع بیماری همه گیر آمار گرسنگان در جهان رو به افزایش بوده است و الان پیش بینی می شود که بدون در نظرگرفتن «گرسنگی صفر» این رقم، نزدیک به یک میلیارد نفر باشد و البته تا سال ۲۰۳۰ بین ۸۶۰ تا ۹۰۹ میلیون نفر تحت تاثیر گرسنگی قرار خواهند گرفت. بانک جهانی پیش بینی کرده است که این بیماری همه گیر تا آخر سال جاری، منجر به فقر شدید ۱۱۱ تا ۱۴۹ میلیون نفر در سراسر جهان خواهد شد.


حقایق کلیدی در مورد گرسنگی جهانی
در سراسر جهان برای تامین جمعیت جهانی بیش از مقدار کافی غذا تولید می شود، اما بیش از ۶۹۰ میلیون نفر هنوز گرسنه هستند. گرسنگی در جهان بعد از یک دهه کاهش مداوم، درحال افزایش و ۸.۹ درصد از مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، تعداد افراد مبتلا به سوءتغذیه ۱۰ میلیون نفر بالا رفته است و هم اکنون نزدیک به ۶۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۲۰۱۴ سوءتغذیه دارند.
گرسنگی به شدت با فقر پیوند خورده است و این شامل تعاملات میان مجموعه ای از عوامل اجتماعی، سیاسی و جمعیتی است. افرادی که در فقر زندگی می کنند اغلب با عدم امنیت غذایی خانوار مواجه می شوند، از اقدامات نامناسب مراقبت استفاده و در محیط های ناامن زندگی می کنند که دسترسی کمی به آب با کیفیت، بهداشت و سلامت و دسترسی ناکافی یا عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی دارند که همه اینها گرسنگی را به دنبال خواهد داشت. با اهمیت ترین عوامل در گرسنگی شامل موارد ذیل است.
درگیری علت اصلی گرسنگی شدید می باشد. ۷۷ میلیون نفر در ۲۲ کشور در سال ۲۰۱۹ به سبب خشونت مسلحانه و ناامنی گرسنگی را تجربه کرده اند. ۷۰ درصد از ۲۰ کشور اول در معرض خطر عدم امنیت غذایی در وضعیت شکننده و تحت تاثیر درگیری قرار گرفته اند. تاثیر بیماری کووید- ۱۹ می تواند ناامنی غذایی در منطقه را تا ۳۵ درصد افزایش دهد.
درگیری همین طور عامل اصلی بحران های شدید غذایی، همچون قحطی است، واقعیتی که در ماه مه ۲۰۱۸ توسط شورای امنیت سازمان ملل رسما شناخته شد. زمانی که درگیری طولانی شود، گرسنگی و سوءتغذیه بسیار بدتر می شود. درگیری ها درحال بالا رفتن است، تعدادی از آنها به سبب شوک های مربوط به آب وهوا بدتر خواهند شد. افراد و سازمان هایی که برای مقابله با گرسنگی تلاش می کنند، باید بسیار بالاتر از گذشته رویکردهای حساس به درگیری را در پیش بگیرند.
وقایع در رابطه با آب وهوا بر روی دسترسی غذا در خیلی از کشورها تاثیر گذاشته بدین سبب به افزایش ناامنی غذایی کمک کرده است. رکود اقتصادی در کشورهای وابسته به نفت و سایر درآمدهای صادراتی کالاهای اولیه نیز بر میزان دسترسی به غذا تاثیر گذاشته و توانایی دسترسی مردم به غذا را کاهش داده است.
در سال ۲۰۱۹ حوادث شدید آب وهوایی حدودا ۳۴ میلیون نفر را در ۲۵ کشور به بحران غذایی سوق داد که ۷۷ درصد آنها در آفریقا بوده اند. فرسودگی و فرسایش خاک نیز از با اهمیت ترین عوامل ناپایداری تامین سیستم های غذایی در جهان است و هزینه سبد غذایی اساسی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰ درصد در ۲۰ کشور بالا رفته است.
افزایش گرسنگی سیر نزولی ندارد. در آخر سال ۲۰۲۰، تعداد افراد ناامن در زمینه غذا به سبب بیماری کووید- ۱۹ بالا رفته است و برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع و جلوگیری از خطر قحطی در مناطقی که در آستانه گرسنگی هستند، اقدام فوری و پایدار نیاز است.
در سال ۲۰۱۹ حدودا ۶۹۰ میلیون نفر با مشکل سوء تغذیه مواجه گشتند که از سال ۲۰۱۴ این رقم حدود ۶۰ میلیون نفر بالا رفته است. پژوهشگران اظهار کردند: حدودا نیمی از مرگ ومیرها در کودکان زیر ۵ سال در رابطه با سوء تغذیه است. در سال ۲۰۱۹، ۲۱ درصد از کودکان زیر ۵ سال (۱۴۴ میلیون) کوتاه قد بودند و ۴۹.۵ میلیون کودک نیز از بین رفتند. اثرات همه گیری، گرسنگی کودکان را بیشتر می کند و پیش بینی می شود تا اختتام آن، ۶.۷ میلیون کودک دیگر جان خودرا از دست خواهند داد.
در جهان برای تغذیه همه افراد روی کره زمین، غذا وجود دارد اما حدود ۶۹۰ میلیون نفر در سراسر جهان هر شب گرسنه می خوابند. کشاورزان، دامداران و ماهیگیران کوچک حدود ۷۰ درصد از غذای جهانی را تولید می کنند، با این وجود آنها خصوصاً در معرض ناامنی غذایی قرار دارند و فقر و گرسنگی در بین جمعیت روستایی بیشترین شدت را دارد.
گرسنگی در کشورهایی که با این مشکل مواجهند مانند برخی کشورهای آفریقایی منجر به سازوکارهای مقابله ای منفی مانند معاملات کودکان، ازدواج سریع و الزامی و مواردی دیگر شده است. طی پنج سال قبل نیازهای مالی برای امنیت غذایی در درخواست های بشردوستانه بطور پیوسته بالا رفته و حدودا دو برابر شده است. این روند نگران کننده از ۴.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۸.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.


امنیت غذایی و کووید- ۱۹
امنیت غذایی به دسترسی و استفاده از موادغذایی مربوط می شود. وقتی شخصی همیشه به غذای مطمئن و مغذی کافی برای حفظ زندگی فعال و سالم دسترسی داشته باشد، از نظر غذایی ایمن شمرده می شود. تعداد خیلی از کشورها با افزایش سطح ناامنی حاد غذایی روبرو هستند و این موضوع، سال ها پیشرفت اقتصادی را معکوس خواهدنمود. قبل از این که بیماری همه گیر کووید-۱۹ منجر به کاهش درآمد و ایجاد اختلال در زنجیره تامین گردد، گرسنگی مزمن و حاد به دلیلهای مختلفی همچون درگیری، شرایط اقتصادی و اجتماعی، خطرات طبیعی، تغییرات آب وهوایی و آفات درحال افزایش بود. اثرات بیماری کووید- ۱۹ منجر به افزایش شدید و گسترده ناامنی غذایی در جهان شده است و حدودا خانواده های لطمه پذیر در همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است و انتظار می رود که این تاثیرات تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد.
قیمت جهانی موادغذایی از ژانویه ۲۰۲۰ تا حالا ۳۸درصد افزایش داشته است. قیمت ذرت ۸۰ درصد و قیمت گندم ۲۸ درصد بالاتر از ژانویه ۲۰۲۰ اعلام شده است. حتی اگر چشم انداز تولید جهانی غلات همچنان خوب باشد، اما تقاضای زیاد به همراه عدم اطمینان از شرایط آب وهوایی و شرایط اقتصادی کلان و در رابطه با بیماری همه گیر عامل افزایش قیمت خواهد بود. خطرات اصلی امنیت غذایی با افزایش قیمت و کاهش درآمد به این معنا است که تعداد بیشتری از خانوارها مجبور به کاهش کمیت و کیفیت مصرف مواد غذایی خود هستند. خیلی از کشورها به سبب محدودیت های بیماری همه گیر، کاهش ارزش پول و سایر عوامل، تورم بالای قیمت موادغذایی را در سطح خرده فروشی تجربه می کنند که نشان دهنده اختلالات طولانی مدت در عرضه است. افزایش قیمت مواد غذایی تاثیر بیشتری بر مردم در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط نسبت به کشورهای با درآمد بالا دارد، برای اینکه آنان سهم بیشتری از درآمد خودرا صرف خرید موادغذایی می کنند.
تعدادی از تولیدکنندگان موادغذایی نیز با تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای اصلی، با اتلاف مواد غذایی مواجه گشته اند. بااینکه ناامنی غذایی فعلی به طورکلی تحت تاثیر کمبود مواد غذایی نیست، اما اختلالات تامین و تورم بر منابع اصلی کشاورزی مانند کودها و دانه ها یا کمبود نیروی کار طولانی مدت تاثیر می گذارد و محصول فصل آینده را کاهش خواهد داد.
بیماری کووید- ۱۹ گرسنگی را وارد زندگی بیشتر جوامع شهری کرده است. پیش بینی می شود در آخر سال ۲۰۲۱ عدم امنیت غذایی حاد (از ۱۴۹ میلیون پیش از بیماری کووید- ۱۹ به ۲۷۰ میلیون نفر) بیش از ۸۰ درصد افزایش یابد. موضوع مهم این است که در سال ۲۰۲۰، بودجه ناکافی موجب شد شرکای امنیت غذایی نتوانند کمک های مورد نیاز را ارائه نمایند و کاهش مداوم جیره غذایی در کشورهایی مانند یمن به کاهش مصرف غذا منجر شده و هم اکنون، یمن یکی از چهار کشور در معرض خطر واقعی قحطی است. دنیا به یک روش بهتر برای مقابله با گرسنگی نیاز دارد. البته از سال ۱۹۷۹ در جبهه های مقابله با گرسنگی سخت سعی شده و این کار همراه با تحقیقات، نوآوری ها و حمایت ها به کاهش ۵۰ درصدی افراد در معرض کمبود غذا در سراسر جهان کمک کرده است.
منابع

reliefweb.int

worldbank.org

gho.unocha.org

milled.com

actionagainsthunger.org1400/03/07
15:07:47
0.0 / 5
304
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان