اولین گزارش رسمی ثبت سرطان در ایران به تایید مرجع جهانی رسید

اولین گزارش رسمی ثبت سرطان در ایران به تایید مرجع جهانی رسید

خاتون یار: تهران- معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از تایید و پذیرش اولین گزارش رسمی و معتبر «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در ایران» در مرجع مهم و معتبر جهانی «سرطان در پنج قاره جهان» سازمان بهداشت جهانی اطلاع داد.


به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دكتر رضا ملك زاده، ثبت سرطان را لزوم اولیه نظام عرضه آمار سرطان در دنیا و همچون مهمترین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار برنامه كنترل سرطان دانست كه نقش مهمی در طراحی و پایش برنامه های كنترلی سرطان ازجمله ارزیابی برنامه های غربالگری سرطان، پیگیری بیماران مبتلا به سرطان و ارزیابی شاخص های پیش آگهی و اختصاص منابع مالی و انسانی دارد.
وی مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره جهان» را هم معتبرترین منبع جهانی در زمینه «ثبت سرطان در كشورهای مختلف دنیا» توصیف كرد و اظهار داشت: هرچند حدود 70 درصد كل موارد سرطان در جهان، در كشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد، بیشتر سیستم های ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت، در كشورهای توسعه یافته قرار دارند و تعداد كمی از آنها در كشورهای در حال توسعه هستند.
معاون تحقیقات وزیر بهداشت اضافه كرد: همینطور بیشتر سیستم های ثبت سرطان موجود در كشورهای درحال توسعه، با كیفیت بسیار پایینی اطلاعات لازم را برای بررسی موارد سرطان جمع آوری می كنند.
ملك زاده خاطرنشان كرد: در این شرایط، «گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» در حالی با تلاش همسو و سه جانبه معاونت های «تحقیقات و فناوری»، «درمان» و «بهداشت» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با همكاری دانشگاه های علوم پزشكی كشور بعنوان مجری برنامه ثبت سرطان اجرا، تهیه و به علت دقت و كیفیت بالا در مرجع «ثبت سرطان در پنج قاره جهان» تایید و پذیرش شد كه ثبت سرطان در ایران تا پیش از این همچون سایر كشورهای در حال توسعه، همواره با محدودیت ها، دشواری ها و نقایص فراوانی مواجه بود؛ از این رو تهیه این گزارش را می توان گامی بسیار مهم توصیف كرد.

** بروز 158 مورد سرطان در هر 100 هزار نفر در ایران
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، به تشریح نتایج گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران پرداخت و اظهار داشت: این گزارش با پوشش 98 درصدی جمعیت، آمار دقیق بروز سرطان در 30 استان كشور را برآورد و اعلام نموده است كه بر مبنای نتایج آن، در طول سال 1393 (زمان اجرای برنامه ثبت سرطان در استان های مختلف ایران) 112 هزار مورد، « بروز سرطان» ثبت شده است.
وی اضافه كرد: این نتایج نشان داده است متوسط نرخ بروز سرطان در ایران در هر سال، 158 مورد در هر 100هزار نفر (با درنظرگرفتن سرطان پوست) و 143 مورد در هر 100 هزار نفر (بدون درنظرگرفتن سرطان های پوست) است.

** بروز سالانه سرطان در ایران، پایین تر از متوسط دنیا
به گفته ملك زاده، ثبت این میزان بروز سرطان در ایران در حالی است كه متوسط بروز سالانه سرطان ها (بدون درنظرگرفتن سرطان پوست) در دنیا بر مبنای گزارش مرجع جهانی ثبت سرطان در پنج قاره جهان، 182 در هر 100 هزار نفر و حاكی از نرخ بسیار پایین تر بروز سرطان در ایران در مقایسه با متوسط دنیا است.

** نرخ پایین تر بروز سرطان در ایران در مقایسه با كشورهای اروپایی
وی اضافه كرد: مرجع جهانی ثبت سرطان در پنج قاره جهان، همینطور متوسط نرخ بروز سرطان در كشورهای اروپایی را 267 در هر 100 هزار نفر، در بعضی كشورهای اروپایی همچون انگلیس 272 در هر 100 هزار و هم در آمریكا 318 در هر 100 هزار نفر گزارش كرده است كه نشان داده است میزان بروز سرطان در ایران در مقایسه با متوسط اروپا و برخی كشورهای پیشرفته اروپایی هم بسیار پایین تر است.

** مقایسه بروز سرطان در ایران با برخی كشورهای در حال توسعه و آسیایی
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكی تهران اظهار داشت: مقایسه وضعیت ایران با برخی كشورهای در حال توسعه در همین زمینه هم حاكی می باشد در حالیكه نرخ بروز سالانه سرطان در ایران، 143 در هر 100 هزار نفر (بدون درنظرگرفتن سرطان پوست) است، متوسط این نرخ در كشورهای در حال توسعه، 148 در هر 100 هزار نفر گزارش شده است.
ملك زاده خاطرنشان كرد: همینطور نگاهی به وضعیت برخی كشورهای آسیایی نشان داده است كه نرخ بروز سالانه سرطان در چین 174 در 100 هزار نفر و در تركیه 205 در 100 هزار نفر است.

** سونامی سرطان در ایران بر مبنای آمار مرجع معتبر جهانی واقعیت ندارد
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، تصریح كرد: همه این آمارها به خوبی نشان می دهند كه سونامی سرطان به هیچ وجه در ایران رخ نداده و با اطمینان می توان گفت نرخ بروز سرطان در ایران حتی در مقایسه با كشورهای پیشرفته اروپایی كه وضعیت بسیار بهتری در ثبت سرطان و در نتیجه پیشگیری و درمان زودهنگام دارند، هنوز پایین تر است.

** سرطان های گوارش، همچنان در راس سرطان های شایع در ایران
گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، همینطور به شایعترین سرطان ها در كشور اشاره دارد. ملك زاده در این باره اظهار داشت: بر مبنای نتایج ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، پنج سرطان، جزو شایعترین سرطان ها در كشور به شمار می روند؛ سرطان دستگاه گوارش (معده، روده بزرگ، مری و لوزالمعده) شایعترین سرطان ها در 30 استان ایران هستند كه سهم 27 درصدی از كل سرطان های شایع را به خود اختصاص داده اند، بعد از آن سرطان سینه (كه عموما در زنان بروز می یابد) با اختصاص 12 درصد كل سرطان های شایع در ایران، دومین سرطان شایع است و سرطان ریه و حنجره هم با سهم 7.5 درصدی و سرطان كلیه، مجاری ادراری و مثانه هم با سهم هفت درصدی از كل سرطان های شایع، در رتبه بعدی قرار دارند.

** شایعترین سرطان ها در مردان
به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، بر مبنای نتایج گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، بروز سالانه سرطان معده با 21.5 مورد در 100 هزار نفر، سرطان پوست با 20.5 در 100 هزار نفر، سرطان پروستات با 18.5 مورد در 100 هزار نفر، روده بزرگ، با 16.5 مورد در 100 هزار نفر و سرطان مثانه با 14.3 در 100 هزار نفر در سال شایعترین سرطان ها در بین مردان ایرانی هستند.

** سرطان سینه، شایعترین سرطان در زنان ایرانی
وی اعلام نمود: گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، همینطور شایعترین سرطان بروز یافته در زنان ایرانی در هر سال را شامل سرطان سینه با 34.5 مورد در 100 هزار نفر، سرطان روده با 12 مورد در 100 هزار نفر، سرطان پوست با 11.5 مورد در 100 هزار نفر، سرطان معده با 10 مورد در 100 هزار نفر و سرطان تیروئید با هفت مورد در هر 100 هزار نفر گزارش كرده است.
ملك زاده اضافه كرد: بر پایه نتایج گزارش عرضه شده به مرجع جهانی سرطان در پنج قاره جهان از ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در ایران، بیشترین سرطان بروز یافته زیر سن 50 سال در میان زنان، سرطان سینه و سپس روده بزرگ است و باقی سرطان های شایع در بین زنان، در سنین بالای 60 سال بروز می كنند.
وی تصریح كرد: میزان بالاتر بروز سرطان سینه در زنان ایرانی نسبت به سایر سرطان های شایع در این جنس، سیاستگذاری ها برای پیشگیری، تشخیص و درمان زودهنگام این نوع سرطان را ضروری ساخته است كه می توان گفت نظام سلامت ایران در حال اجرای این سیاست و كوشش برای افزایش آگاهی های پیشگیرانه از این بیماری است.

** مرگ 54 هزار ایرانی در اثر سرطان در سال 2016
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت به گزارش مطالعه جهانی بار سرطان در 195 كشور جهان كه توسط انستیتوی سنجش و ارزیابی سلامت دانشگاه واشنگتن انجام شده است، اشاره نمود و اظهار داشت: نتایج این گزارش حاكی می باشد كه در سال 2016 میلادی، 54 هزار ایرانی در اثر سرطان فوت كرده اند كه این میزان مرگ، 14.9 درصد از كل مرگ ها (360 هزار مرگ) در این سال را شامل شده است.
به گفته وی، نتایج منتشره در این گزارش نشان داده بود كه تعداد مرگ های ناشی از كل سرطان ها در هر دو جنس در ایران از سال 1990 كه معادل 22 هزار مورد بوده، به 54 هزار در 2016 رسیده و بیش از دو برابر شده است.

** مرگبارترین سرطان ها در ایران در سال 2016
ملك زاده همینطور خاطرنشان كرد: مرگبارترین سرطان ها در ایران طی سال 2016 شامل سرطان های معده، ریه، لوسمی، مری، روده بزرگ، مغز و سیستم عصبی، سینه، پروستات، كبد و لوزالمعده بوده اند.
معاون تحقیقات وزیر بهداشت اظهار داشت: نكته مهمی كه در مطالعه جهانی سال 2015 با عنوان «بار سرطان در 195 كشور جهان» به آن اشاره شده و واقعیت بهتری از میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران را بازگو می كند، نرخ استانداردشده سنی مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران است كه بر مبنای آن از 104 مورد در هر 100 هزار نفر جمعیت در سال 1990 به 97 مرگ در هر 100 هزار نفر در 2015 كاهش یافته است.
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكی تهران خاطرنشان كرد: علاوه بر توجه به كاهش نرخ استاندارد شده سنی مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران، مبحث مهم قابل توجه دیگر كه در محاسبه دقیق این مرگ و میرها، نباید از نظر دور داشت، آن است كه اجرای برنامه جامع ثبت سرطان در ایران، افزایش دقت در ثبت این بیماری را به همراه داشته و تشخیص های دقیق تر به واسطه توسعه خدمات صدمه شناسی، باعث انتشار گزارش هایی درباره افزایش تعداد آمار بروز سرطان طی سال های گذشته در كشور شده است؛ همینطور رشد جمعیت و پیرشدن جمعیت در ایران، در افزایش آمارها در این گزارش ها اثرگذار بوده است چراكه اغلب سرطان ها در سنین پیری بروز می كنند؛ ازاین رو چنین رشدی در مرگ های ناشی از سرطان، به دلایل گفته شده نمی تواند مبنای نگرانی از رشد سرطان در كشور یا «سونامی سرطان» باشد.

** انتشار گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» در آینده
دكتر غلامرضا روشندل، مجری برنامه ثبت سرطان در ایران هم ضمن اشاره به اهمیت اولین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، نتایج آن را برای سیاست های پیشگیری و مقابله با سرطان بسیار اثرگذار توصیف كرد.
وی اعلام نمود: این گزارش در آینده، در مرجع جهانی سرطان در پنج قاره جهان منتشر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، پیش از پذیرش اولین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران در مرجع جهانی ثبت سرطان در پنج قاره جهان، تنها گزارش ثبت شده از ایران، مربوط به برنامه های ثبت سرطان در بعضی استان ها ازجمله ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان گلستان بود كه بعنوان مقدمه اجرای مطالعه كوهورت گلستان، با تلاش دكتر سمنانی و دكتر روشندل و به سرپرستی دكتر رضا ملك زاده، تهیه و در مرجع جهانی یادشده مورد استناد قرارگرفته بود.

** خصوصیت های مهم گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران
روشندل در این باره اظهار داشت: اكنون با عرضه اولین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، گام موثری در زمینه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان در كشور برداشته شده است و می توان امیدوار بود كه اغلب سرطان ها را با تشخیص زودهنگام، درمان كرده و از مرگ و میر ناشی از سرطان ها كاست.
مجری برنامه ثبت سرطان در ایران، با اشاره به نكات مهم دیگری درباره اولین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران كه مورد پذیرش مرجع معتبر جهانی قرار گرفته، اظهار نمود: تحقیقات نشان داده است كه اغلب كشورهای در حال توسعه برای اجرای برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت، از سیستم های ثبت مبتنی بر اطلاعات آزمایشگاهی (پاتولوژی) استفاده می نمایند كه این امر، به كم شماری موارد سرطان منجر می شود، این در شرایطی است كه سیستم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت كارآمد، علاوه بر جمع آوری اطلاعات آزمایشگاهی به جمع آوری اطلاعات بالینی بیماران و اطلاعات مرگ بیماران هم می پردازد و در گزارش اخیر ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، این دستورالعمل مهم رعایت شده است.
به گفته وی، نكته با اهمیت دیگر در گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، پوشش بالای جمعیتی برای بررسی و ثبت موارد بوده است كه این مورد هم در دقت ثبت آمار سرطان بسیار مهم تلقی می گردد. به صورتی كه در كشورهای توسعه یافته جمعیت تحت پوشش بالاتر از كشورهای در حال توسعه است؛ برای مثال میزان پوشش جمعیتی در ایالات متحده 99 درصد، استرالیا و نیوزلند 86 درصد و اتحادیه اروپا 57 درصد است درحالی كه میزان پوشش در كشورهای آمریكای جنوبی و مركزی تنها 21 درصد، و در كشورهای آفریقایی و كشورهای آسیایی به ترتیب 11درصد و 8 درصد است.
علمی**1834*2017


1397/01/30
15:34:29
5.0 / 5
5286
تگهای خبر: بیمار , بیماری , پزشك , پوست
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان