در گفت وگو با خاتون یار اعلام شد

افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار

افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار

خاتون یار: به گزارش خاتون یار، مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور ضمن تشریح کارهای توانمندسازی این دفتر برای اشتغال فردی و گروهی زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر روند رو به رشدی داشته است.


نرجس خاتون اسعدی خلیلی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به این که این دفتر انواع خدمات حمایتی و توانمندسازی را از قبیل پرداخت مستمری، بیمه، درمان، دانش آموزی، دانشجویی، آماده سازی شغلی، اشتغال و... را به خانواده های زن سرپرست نیازمند ارائه می کند، اظهار داشت: کارهای توانمندسازی اقتصادی در قالب ها و شکل های مختلف طراحی و اجرا می شود که در مجموع شامل اشتغال فردی و اشتغال گروهی است که اشتغال گروهی در دو قالب اصلی گروههای همیار زنان سرپرست خانوار و صندوق های مالی خرد و کوچک است.
وی در ادامه به ارائه آماری از تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش پرداخت و بیان کرد: تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر روند رو به رشدی داشته است به طوریکه هم اکنون ۲۴۰ هزار خانوار زن سرپرست که با اعضاء خانواده بیش از ۵۸۴ هزار نفر هستند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.
مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با اعلان اینکه ۱۷۱ هزار نفر از خانواده های زن سرپرست تحت پوشش، در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند، اظهار داشت: این گروه از زنان شرایط شرکت در برنامه های اشتغال و توانمندسازی و خروج از چرخه حمایت های مستمر سازمان را دارند که می توانند از برنامه های اشتغال بهره مند شوند.
اسعدی خلیلی در ادامه باتوجه به ضرورت موضوع توانمندسازی اقتصادی بوسیله ایجاد اشتغال های مولد و پایدار به تشریح کارهای اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، به آماده سازی شغلی و پرداخت سرمایه کار اشاره نمود و تصریح کرد: آن دسته از خدمت گیرندگان که شرایط اشتغال را دارند، طی مدت زمان محدود از آموزش های لازم بهره مند شده و آماده حضور در بازار کار می شوند. بهره مندی از آموزش های حرفه ای باتوجه به علایق و توانمندی های آنها بمنظور راه اندازی کسب و کاری مناسب و توسعه آن لازم است.
اسعدی خلیلی اضافه کرد: پس از ارائه آموزش های لازم، بمنظور شروع یک کسب وکار اثربخش و پایدار، در اختیار داشتن سرمایه اولیه لازم است و باتوجه به این که زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی دارای توان مالی بسیار پایینی هستند، اقداماتی بمنظور در اختیار گذاشتن سرمایه اولیه کسب وکار برای آنها در قالب پرداخت سرمایه کار به انجام می رسد.

بیش از ۵۵۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی سال قبل شاغل شدند
بنابر اظهارات مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور، در سال قبل بیش از ۵۵۰۰ زن سرپرست خانوار در قالب اشتغال های فردی و گروهی شاغل شدند.
وی در ادامه درباب برنامه گروههای همیار زنان سرپرست خانوار (اشتغال های جمعی و گروهی) تصریح کرد: برنامه گروههای همیار زنان سرپرست خانوار از سال ۱۳۷۹ در راستای اجرای اصول ۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی، ظرفیت سازی، ارتقاء خودباوری و کاهش لطمه های اجتماعی در جامعه هدف و همین طور تغییر رویکرد حمایتی به توانمندسازی، طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است. عضویت زنان در این گروه ها سبب جلوگیری از طولانی شدن چرخه حمایت های سازمان بهزیستی، کاهش وابستگی آنان به این حمایت ها، افزایش خوداتکایی اقتصادی، روانی، اجتماعی زنان سرپرست خانوار و ارتقاء سطح آموزش و مهارت ها در آنها شده است.
اسعدی خلیلی اشاره کرد: در این برنامه، زنان سرپرست خانوار، دختران خود سرپرست و فرزندان دختر خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی در قالب گروههای حداقل پنج نفره دور هم جمع می شوند و طی فرآیندهای تخصصی از پیش طراحی شده، برای اشتغال و توانمندسازی پایدار آماده می شوند. در این راه، ضمن ارائه آموزش مهارت های زندگی به آنها، آموزش های شغلی، مهارت های شروع و پایدارسازی کسب وکار موفق، روش های ارتقاء کیفیت محصولات به همراه بازاریابی و فروش آنان و... مد نظر قرار می گیرد.


برنامه گروههای همیار زنان سرپرست خانوار چه دستاوردی داشته است؟
وی بر این اساس، کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی بوسیله ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، راه اندازی بیش از ۱۴۵۰ گروه همیار با عضویت بیش از ۷۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان، بازتوانی و توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار جهت ۳۰۰ گروه همیار معادل بیش از ۲۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش و همین طور برگزاری دوره های آموزشی گوناگون برای بیش از ۷۰۰۰ نفر عضو گروههای همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را از مهم ترین دستاوردهای برنامه گروههای همیار زنان سرپرست خانوار عنوان نمود.
مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اشتغال جمعی و گروهی اظهار داشت: برنامه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی با حمایت سازمان بهزیستی (معاونت امور اجتماعی - دفتر توانمندسازی خانواده و زنان) و بانک کشاورزی و با همکاری کلینیک های مددکاری اجتماعی در ۲۲ استان کشور در حال انجام می باشد.

کمک به کاهش فقر اقشار کمتر برخوردار و محروم از اهداف برنامه تامین مالی خرد
وی با اعلان اینکه گروه هدف برنامه تامین مالی خرد را روستاییان کم درآمد و لطمه پذیری (که اغلب تحت پوشش سازمان بهزیستی نیستند اما با کوچکترین تغییر اقتصادی در معرض لطمه و فقر شدید قرار می گیرند) می سازند که در وضعیت عادی دسترسی به منابع بانکی ندارند، اضافه کرد: هدف نهائی برنامه کمک به کاهش فقر و لطمه پذیری اقشار کمتر برخوردار و محروم خصوصاً زنان و جوانان همچون زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست بوسیله بهبود معیشت (ارائه تسهیلات پس انداز)، ارتقاء سرمایه اجتماعی (تشکیل گروه، بانک پذیر کردن بدون وثیقه و ضامن متعارف)، آموزش مهارت های اشتغال و زندگی و همین طور اشتغال زایی (ایجاد و توسعه واحدها و بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی) است.
اسعدی خلیلی همین طور اظهار داشت: با ایجاد و گسترش نهادهای کوچک خودگردان محلی با مالکیت اعضاء تحت عنوان "گروه های خودیار" ـ به عنوان یک مدل مرجع نوین و پیشرو در توانمندسازی گروههای هدف ـ بر طبق فنون و تکنولوژی بومی شده در کشور درحال اجراست.
وی در این راستا، تشکیل و توانمندسازی ۴۴۰۹ گروه خودیار در ۱۹۰۲ روستا در کشور، عضویت ۷۲ هزار نفر از زنان و جوانان در طرح (۹۴ درصد زنان)، جمع آوری و انباشت ۳۲۵ میلیاردریال پس انداز خرد اعضاء گروه ها، پرداخت ۱۱۰ هزار فقره وام داخلی توسط گروه ها به مبلغ ۶۹۸ میلیاردریال از منابع داخلی گروه ها، پرداخت ۵۸۷۵ فقره تسهیلات توسط بانک کشاورزی به گروه ها با مبلغ ۲۴۲۵ میلیاردریال بدون وثیقه، ضامن و بازپرداخت وام های داخلی و بازپرداخت وام های بانکی بطور صد در صد توسط اعضاء را از اهم دستاوردهای برنامه تامین مالی خرد اعلام نمود.


چالش های پیش روی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوالی درباب مشکلات و چالش های اجرای برنامه های توانمندسازی شغلی زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت: پایین بودن سطح دانش و مهارت های شغلی و کسب وکار و دسترسی محدود به بازار کار، بالا بودن ساعت کار با حداقل درآمد و مزایا، نبود ارتباط مناسب و کافی بین زنان سرپرست خانوار با خوشه ها، زنجیره ها و صاحبان اصلی حرف و مشاغل، وجود مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و کاهش شدید اعتبارات تخصیصی برنامه های اشتغال و توانمندسازی شغلی سازمان بهزیستی، نوسانات شدید اقتصادی، افزایش تورم و بالا رفتن هزینه راه اندازی کسب وکار و همین طور در معرض ورشکستگی قرار گرفتن مشاغل زنان سرپرست خانوار در نتیجه افزایش هزینه مکان فعالیت، مواد اولیه و... همچون چالش های اجرای برنامه های توانمندسازی شغلی زنان سرپرست خانوار است.
منبع:

1401/06/18
11:25:07
0.0 / 5
234
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان