آرشیو مطالب : service

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی كشوری:

نوبت ششم وام ضروری برای 32هزار نفر از بازنشستگان واریز شد

نوبت ششم وام ضروری برای 32هزار نفر از بازنشستگان واریز شد

آغاز توزیع حکمت کارت بازنشستگان فولاد

آغاز توزیع حکمت کارت بازنشستگان فولاد

fake passport PSD template

fake passport PSD template

نحوه پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای ایرانی ها خارج از کشور

نحوه پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای ایرانی ها خارج از کشور

Credit Card psd template

Credit Card psd template
طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران؛

۴ سامانه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند

۴ سامانه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند

مهلت ثبت درخواست بخشودگی جرائم بیمه ای كارفرمایان تا اختتام این هفته

مهلت ثبت درخواست بخشودگی جرائم بیمه ای كارفرمایان تا اختتام این هفته

شرایط برخورداری كارفرمایان از بخشودگی جرائم بیمه ای بعلاوه نحوه محاسبه جرایم

شرایط برخورداری كارفرمایان از بخشودگی جرائم بیمه ای بعلاوه نحوه محاسبه جرایم

روش بهره مندی از 30 خدمت غیرحضوری تامین اجتماعی

روش بهره مندی از 30 خدمت غیرحضوری تامین اجتماعی

احتساب دوران سربازی بعنوان سابقه بیمه غیرحضوری شد

احتساب دوران سربازی بعنوان سابقه بیمه غیرحضوری شد

نحوه انعقاد غیرحضوری قرارداد ادامه بیمه اختیاری بعلاوه شرایط سنی

نحوه انعقاد غیرحضوری قرارداد ادامه بیمه اختیاری بعلاوه شرایط سنی

نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به مبتلایان به كرونا

نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به مبتلایان به كرونا

عرضه كمك هزینه ازدواج به بیمه شدگان هم غیرحضوری شد

عرضه كمك هزینه ازدواج به بیمه شدگان هم غیرحضوری شد

اطلاعیه تامین اجتماعی درباب اعتبار كفالت بازماندگان در ایام كرونایی

اطلاعیه تامین اجتماعی درباب اعتبار كفالت بازماندگان در ایام كرونایی

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان مبتلاء به كرونا بعلاوه نحوه ثبت غیرحضوری درخواست ها

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان مبتلاء به كرونا بعلاوه نحوه ثبت غیرحضوری درخواست ها

4 facts to know before Contacting a Locksmith

4 facts to know before Contacting a Locksmith
khatoon

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان