ابلاغ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت كودك بعلاوه جزییات

ابلاغ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت كودك بعلاوه جزییات

خاتون یار: رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که در جلسه 836 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را ابلاغ نمود که برمبنای آن، سازمان مذکور برای تربیت دوره کودکی(0-6 سال) با تمرکز روی خانواده برای آماده ­سازی کودکان در ورود به نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور برنامه ریزی و اقدام خواهد داشت که این دوره جزء دوران تعلیم و تربیت رسمی آموزش و پرورش نیست.


به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، این اساسنامه در ۲۱ ماده به وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردیده است.

به گزارش مرکز خبر شورایعالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» که در جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

مقدمه:
به منظور ساماندهی امور در رابطه با تعلیم و تربیت دوره کودکی و به استناد سیاست­های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، اقدام ملی ۱۸ راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی، اقدام ملی ۳۶ در ذیل راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور، مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای تبصره ذیل ماده واحده «کلیات ساماندهی امور در ارتباط با مهدهای کودک» مبحث مصوبه جلسه ۸۳۴ مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ شورایعالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درجلسه ۸۳۶ مورخ ۹۹/۱۱/۷ به شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول: کلیات
ماده ۱: دوره کودکی


در این اساسنامه دوره کودکی شامل کودکان گروه سنی بدو تولد تا شش سال تمام است که به دو دوره سه ساله (دوره اول کودکی و دوره دوم کودکی) تقسیم می شود. تعلیم و تربیت کودکان در این دوره با محوریت خانواده و با مشارکت مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی انجام می شود. مهدهای کودک، کودکستان ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسئولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان تا قبل از دبستان را عهده دار هستند، در شمول این اساسنامه قرار می­گیرند.

ماده ۲- اصول حاکم
اصول حاکم بر این اساسنامه عبارتند از:

به رسمیت شناختن حقوق و تکالیف تربیتی والدین و تاکید بر محیط خانواده بعنوان بستر اصلی تربیت دوره کودکی
به رسمیت شناختن مسئولیت اصلی وحقوق خانواده در نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری کودکان دردوره اول کودکی
مبتنی بودن تعلیم و تربیت دوره کودکی بر یافته های علمی پژوهشی و آموزه های تعلیم و تربیت اسلامی وتعلیمات قرآنی
توجه به شأن حاکمیتی در تنظیم گری، برنامه ریزی، هدایت، ارزیابی و نظارت و تعیین استانداردها، شاخص­ها و سنجه­های تعلیم و تربیت دوران کودکی

مشارکت ­پذیری و استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و بخش غیردولتی و پرهیز از تصدی گری های غیر ضرور و تاکید برنقش سیاست گذاری، حمایتی ونظارتی سازمان

عدالت­ محوری و فراهم آوردن زمینه دسترسی عادلانه به فرصت های تربیتی برای همه کودکان

حفظ یکپارچگی، همسویی و هماهنگی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی برسند تحول بنیادین آموزش وپرورش
جامع نگری و اهتمام متعادل ومتوازن به تربیت در ساحت های تربیتی متناسب با شرایط و اقتضائات دوره کودکی

توجه به تفاوت های فردی وفرهنگی و رعایت اصل تنوع در روشهای تربیتی بارویکرد اسلامی

رعایت اصل عدم تعارض منافع در مدیران و کارکنان سازمان

ماده ۳ – سیاست اجرایی:
در قالب این اساسنامه، دردروره اول کودکی، مسئولیت نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری کودکان با «خانواده» است و سازمان، نقش توانمندسازی خانواده ها و راهبری، هدایت، حمایت و نظارت بر مراکز عرضه دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودک را برعهده دارد و در دوره دوم کودکی، سازمان، ضمن اهتمام به توانمندسازی خانواده ها، با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، به عرضه خدمات تعلیم و تربیت و ساماندهی امور مربوط می پردازد.

ماده ۴- اهداف:
ساماندهی و مدیریت یکپارچه امور تعلیم و تربیت دوره کودکی و توسعه کمی و کیفی آن

ارتقاء شایستگی های تربیتی، توانمندسازی و پشتیبانی از خانواده، با تاکید بر دوره اول کودکی و هم نهادهای فعال در حوزه کودک، مهدهای کودک، پیش دبستان و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان زیر ۶ سال سالگی مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی

مشارکت در پایش و صیانت از بهداشت، سلامت و حقوق تربیتی کودک در همه عرصه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی حضوری ودرفضای مجازی

تأمین عدالت در دسترسی به تعلیم و تربیت با کیفیت دوره کودکی با تاکید بر کودکان و خانواده های مناطق محروم و دارای نیازهای ویژه

زمینه سازی برای تکوین و تعالی هویت «اسلامی-ایرانی» و رشد همه جانبه در ابعاد شناختی، عاطفی، روانی- حرکتی، اجتماعی، معنوی و زیستی - بدنی

آماده ­سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور

ماده ۵- جایگاه و شخصیت حقوقی:
«سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در این اساسنامه «سازمان» نامیده می شود، تأسیس و به صورت هیأت امنایی اداره می شود.

تبصره ۱: سازمان متولی و مرجع انحصاری راهبری، ساماندهی، صدور مجوز، هدایت و نظارت بر امور، فرآیندها، محتواها و منابع انسانی شایسته برای تعلیم و تربیت کودکان تا شش سال تمام در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان می­باشد. از تاریخ تشکیل این سازمان، مأموریت ها و وظایف آموزشی و تربیتی متناظر سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی، به این سازمان منتقل می شود و عرضه خدمات رفاهی و نگهداری کودکان دارای معلولیت و با نیازهای ویژه، بی­سرپرست و بد سرپرست، کما فی السابق با دستگاههای ذی ربط خواهد بود.

تبصره ۲: از تاریخ تأسیس و آغاز به فعالیت رسمی سازمان و ابلاغ دستورالعمل­ها و مقررات، کلیه مهدهای کودک، کودکستان ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت می نمایند مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خود را با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، تطبیق دهند.

تبصره ۳: وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این اساسنامه، سازمان را با رعایت اساسنامه و سایر مقررات مربوط راه اندازی کند.

تبصره ۴: تا زمان ابلاغ مقررات و بخشنامه­های جدید توسط سازمان، کلیه مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوانی فعالیت می­نمایند، طبق مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل­های قبلی به فعالیت ادامه می­دهند و بعد از آن، استمرار فعالیت آنها برپایه ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان امکان­پذیر خواهد بود.

تبصره ۵: تا زمان تشکیل سازمان، همه پرونده­های دریافت مجوز جدید مهد کودک متوقف، و مجوز جدیدی برای تشکیل مهد کودک صادر نمی ­شود.

ماده ۶- وظایف و فعالیتهای سازمان:
تدوین و پیشنهاد نظام جامع تربیت دوره کودکی بر اساس تعلیم و تربیت اسلامی بعد از تائید شورایعالی آموزش و پرورش به شورایعالی انقلاب فرهنگی

برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر اجرای تعلیم و تربیت، مبتنی بر نظام جامع تربیت دوره کودکی

فراهم آوردن زمینه های لازم برای توانمندسازی و تسهیل عرضه خدمات مشاوره ای وتربیتی به خانواده ها بخصوص دردوره اول کودکی ونیزحمایت ازمراکزارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت در دوره اول

ایجاد ظرفیت و تسهیلات برای پوشش کامل کودکان دروه دوم کودکی (از آغاز ۴ سالگی تا آخر ۶ سالگی) متناسب با امکانات و منابع طی یک دوره ی ۷ ساله (۱۴۰۷-۱۴۰۰) در چارچوب دوره پیش دبستانی وبا اولویت بخش غیردولتی و همکاری و مشارکت دستگاههای دولتی، عمومی بخصوص برای کودکان مناطق محروم و دو زبانه و دارای نیازهای ویژه

تعیین و اعمال ضوابط، شرایط، استانداردهای صدور مجوز، چگونگی تأسیس، اداره و انحلال واحدهای عرضه دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی

مدیریت پژوهش و تحقیقات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت مراکز علمی، پژوهشی و حوزه های علمیه

سیاست گذاری و تعیین ضوابط و قواعد تدوین برنامه ها، روش ها، مواد و محصولات آموزشی، تربیتی، فرهنگی، بازی و سرگرمی، هنری و ورزشی، مکتوب و چندرسانه ای ویژه کودکان و پایش سلامت جسمی و روانی و حقوق تربیتی کودک در عرصه های اجتماعی و فضای مجازی با جلب مشارکت دستگاه ها ونهادهای ذیربط

صدور مجوز، تعیین شهریه و برنامه ریزی برای ارائه خدمات کیفی مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان ونظارت بر فعالیت آن ها

ایجاد تسهیلات وحمایت از طریق اندازی و اداره مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی توسط بخش غیر دولتی و مشارکت های مردمی

تدوین چارچوب شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای نیروی انسانی، تعیین سازوکار احراز و صدور گواهینامه حرفه ای
طراحی و استقرار نظام تربیت مربی کودک با مشارکت دستگاه ها ونهادهای ذیربط و اجرای دوره های توانمندسازی و مهارت آموزی با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، حوزه های علمیه و مراکز آموزشی و فرهنگی

پشتیبانی از توسعه فضاهای و تجهیزات آموزشی، تربیتی، فرهنگی و هنری و ورزشی خاص کودکان

زمینه سازی، تقویت و تسهیل یادگیری زبان وادبیات فارسی بعنوان زبان رسمی و وحدت بخش کشور

اعمال نظارت و رسیدگی به شکایات و تخلفات عرضه دهندگان خدمات تعلیم و تربیت کودک همچون مهدکودک، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و هماهنگی با دستگاههای ذیربط برای پیشگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز و مغایر با مفاد این اساسنامه

تدوین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط ارزیابی و رتبه بندی مراکز عرضه دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی

فصل دوم- ارکان

ماده ۷- ارکان:
سازمان دارای ارکان زیر است:
۱- هیئت امناء
۲- رئیس سازمان

ماده ۸- هیئت امناء:
هیئت امنأ، عالی ترین مرجع سازمان در زمینه‌ی تعیین خط مشی ها و تصمیم گیری های کلان و دارای کلیه‌ی اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و اداره‌ی امور آن است. ریاست هیئت امناء بر عهده‌ی وزیر آموزش و پرورش است.

ماده ۹- ترکیب هیئت امناء:
وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیئت امناء)
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی یامعاون ایشان
دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش
معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی و معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رئیس سازمان بهزیستی کشور
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مجلس به انتخاب کمیسیون
یک نفر نماینده به انتخاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور
معاون ذی­ربط رئیس سازمان صدا و سیما
معاون ذی­ربط رئیس سازمان برنامه و بودجه
معاون ذی­ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه
دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (دبیر هیئت امناء)
مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چهار نفر نماینده خانواده ها (دوپدر و دو مادر)
دو نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی فعال و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت کودک
دو نفر از نمایندگان مؤسسان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی و مراکز نگهداری و آموزش کودکان
تبصره: افراد ردیف ۱۵ از بین کسانی که دارای فرزند زیر شش سال می باشند به پیشنهاد شورای مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، ردیف ۱۶ به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر آموزش و پرورش و ردیف ۱۷ به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان، طبق دستورالعمل سازمان انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش به مدت چهار سال منصوب می شوند.

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات هیئت امناء:
بررسی و تأیید رئیس سازمان که از جانب وزیرآموزش و پرورش پیشنهاد می ­شود.

تصویب ساختار و نمودار سازمانی، آیین­نامه های اداری و استخدامی، بودجه سنواتی، ضوابط مالی و معاملاتی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان

بررسی و تائید نظام جامع تربیت دوره کودکی، تعیین خط مشی ها و برنامه های سالانه سازمان

بررسی و تصویب آیین­ نامه ­ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای مفاد این اساسنامه

تصمیم گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان های بین المللی

نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه‌ی سازمان و برنامه های مصوب

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از طرف حداقل سه نفر از اعضای هیئت امناء عرضه شده باشد.

تصویب ضوابط و مقررات در ارتباط با واحدهای عرضه دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودکان از قبیل مهد کودک­ها، مراکز پیش­ دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان شامل:

الف- اجازه ایجاد شورای برنامه­ریزی و نظارت در سطح ستاد و استان­ها و تعیین اعضا، چارچوب فعالیت­ها، وظایف و صلاحیت­های آن شورا در زمینه برنامه­ریزی، صدور مجوز، وضع استانداردها و ارزیابی و نظارت بر عملکرد و هم رسیدگی به تخلفات احتمالی، اعمال مجازات­ها و لغو مجوز آنها
ب- تصویب شرایط، صلاحیت­ها و وظایف متقاضیان تأسیس و مدیریت و هم ضوابط استقرار و راه اندازی واحدها
ج-تعیین و تصویب شهریه مجاز به طور سالیانه با هماهنگی مراجع ذی­صلاح قانونی
د- پیشنهاد اعطای تسهیلات و انجام حمایت­های لازم از موسسان بخش غیردولتی جهت طی مراحل تصویب در مراجع ذی­صلاح قانونی
هـ - ساماندهی و نظارت بر تطبیق واحدهای فعال و موجود با ضوابط مبحث این اساسنامه
انتخاب حسابرس، تصویب حساب­ها و ترازنامه سالیانه و استماع گزارش مربوط
تصویب آئین­نامه داخلی هیأت امناء و مقررات، آئین­نامه­ها و شیوه نامه­های لازم
تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و ‏مقررات مربوط
پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورایعالی انقلاب فرهنگی
تبصره ۱: جلسات عادی هیئت امناء، حداقل سالی دوبار، به دعوت دبیر هیئت امناء و به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل می شود. جلسات با حضور حداقل دوسوم از اعضای هیئت امناء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره ۲: جلسات فوق العاده‌ی هیئت امناء برحسب لزوم، به پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیئت امناء و یا سه نفر از اعضای هیئت امناء و با دعوت دبیر هیئت امناء تشکیل می شود.
تبصره ۳: مصوبات هیئت امناء با امضای رئیس هیئت امناء، جهت اجرا به سازمان و در صورت لزوم به دیگر مراجع ذی­ربط ابلاغ می شود.

ماده ۱۱- رئیس سازمان:
رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان و در حکم معاون وزیر است و به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیئت امناء و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت ۴ سال منصوب می شود. رئیس سازمان علاوه بر صلاحیت های عمومی، اخلاقی، اعتقادی و مدیریتی مدیران و آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی، باید واجد شرایط اختصاصی زیر باشد:

دارای حداقل ۵ سال سابقه آموزشی و اجرایی لازم در عرصه تعلیم و تربیت کودک

دارای تحصیلات در رابطه با حوزه مأموریت سازمان

ماده ۱۲- وظایف رئیس سازمان:
مسئولیت کلی اداره امور سازمان، هدایت، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای سازمان در قالب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیئت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوط

نصب و عزل مدیران سازمان در قالب آئین نامه های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات

تهیه و تنظیم برنامه و بودجه‌ی سالانه‌ی سازمان و عرضه آن در جلسات هیئت امناء و کوشش برای تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات مورد نیاز

تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، مقررات و آئین نامه های آموزشی و پرورشی سازمان و عرضه آن در جلسات هیئت امناء

برنامه­ریزی برای افزایش پوشش جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی از طرق ممکن قانونی

نمایندگی سازمان در کلیه‌ی مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات

حفظ و حراست از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول سازمان

ارائه‌ی گزارش سالانه از فعالیتهای سازمان به هیئت امناء

عرضه ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانه‌ی سازمان به هیئت امناء

پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیئت امناء و پیگیری آن بعد از تأیید هیئت امناء برای تصویب در شورایعالی انقلاب فرهنگی

پی گیری و اجرای مصوبات هیئت امناء

امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات سازمان در ‏چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی سازمان، طبق قوانین، ‏آئین­نامه­های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی و پاسخگویی به هیأت امناء
فصل سوم: امور مالی، ساختار و منابع انسانی

ماده ۱۳- منابع مالی:
بودجه سازمان از راه اختصاص ردیف­های مستقل وپیش بینی اعتبارات و منابع مورد نیاز در بودجة کل کشور و همینطور درآمدهای اختصاصی، کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، شامل دولتی و غیردولتی، تسهیلات بانکی مأخوذه طبق مقررات و هم مشارکت های مردمی، خیرین و وقف تأمین خواهد شد.

تبصره ۱: دولت موظف است اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی سازمان بخصوص ساختمان و تجهیزات را تأمین کند..
تبصره ۲: مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان به صورت غیر دولتی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اداره می گردند. کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی در مناطق محروم با حمایت دولت و مشارکت مردم دایر و اداره خواهند شد.

ماده ۱۴-ساختار و منابع انسانی:
ساختار، نمودارسازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان، بعد از تصویب هیأت امناء به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می­رسد. ساختار سازمان در استان ها و شهرستان ها ذیل ساختار ادارات کل آموزش و پرورش استان­ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها با اختصاص تعداد پست ­های سازمانی مناسب پیش ­بینی می ­شود.

نیروی انسانی مورد نیاز در قالب تشکیلات مصوب توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تأمین و تخصیص می یابد.
تبصره۱: ایجاد سازمان مذکور بدون گسترش تشکیلاتی بوده و محل تأمین پست های سازمانی موردنیاز از تجمیع پست های موجود در ستاد وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و سازمان بهزیستی کشور، خواهد بود.

ماده ۱۵- افراد شاغل در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی غیردولتی کارمند وزارت آموزش و پرورش محسوب نمی شوند و هیچ حق و یا امتیاز استخدامی از این محل برای ایشان در نظر گرفته نخواهد شد و وزارت آموزش وپرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مجاز نیستند این افراد را در امور اداری و ستادی بکارگیری کنند.

فصل چهارم: سایر مقررات
ماده ۱۶- اموال و دارایی ها:

اموال منقول و غیرمنقول، دارایی ها، حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت می باشد که در صورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش منتقل خواهد شد.

تبصره ۱: انحلال و یا ادغام سازمان با ساز و کار مقرر در ماده ۱۶ این اساسنامه با تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۲: هر گونه انتقال و جابه جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیئت امناء برسد.

ماده ۱۷- اصلاح یا تغییر اساسنامه:
هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از راه راهکارهای ذیل انجام می پذیرد:

۱- به پیشنهاد و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی

۲- به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید شورای تحول نظام آموزشی شورایعالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی

ماده ۱۸- مواردی که در این اساسنامه پیش­بینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.

ماده ۱۹- از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، مفاد آن بر کلیه قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر مهدهای کودک و پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و سایر مقررات مشابه، در موارد مغایرت، حاکم خواهد بود.

ماده ۲۰- وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دوسالانه عملکرد سازمان را به شورایعالی انقلاب فرهنگی عرضه کند.

ماده ۲۱- این اساسنامه مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۹۹/۱۱/۷ به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
منبع:

1399/12/27
19:19:20
0.0 / 5
817
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان