برگزاری مسابقه از۲۰ با هدف تمرین نقش آفرینی نوجوانان ایرانی

برگزاری مسابقه از۲۰ با هدف تمرین نقش آفرینی نوجوانان ایرانی

به گزارش خاتون یار آرمیتا رضایی نژاد دبیر رویداد «از ۲۰» اظهار داشت: مسابقه از۲۰، تمرین نقش آفرینی نوجوانان ایران برای آینده ایران قوی است.


به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، دختر شهید داریوش رضایی نژاد اظهار داشت: این مسابقه، با همت ستاد از بیست و با مشارکت تشکل های فرهنگی تربیتی کشور اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود به نوجوانان، آنها را به قوی شدن سفارش می کنند و در همین راستا یکی از آرمان های بزرگ ما در بزرگترین رویداد نوجوانانه کشور، توجه به نوجوانان برای رسیدن به ایرانی قوی در سال ۱۴۲۰ است.

وی با اشاره به اینکه رویداد «از۲۰» یکی از بزرگترین رویدادهای نوجوانانه کشور است، اظهار داشت: در طراحی این رویداد از کارشناسان و روانشناسان حوزه کودک و نوجوان استفاده شده و می توانیم این ادعا را داشته باشیم که تنها مسابقه ای هستیم که در طراحی آن هم نوجوانان مشارکت جدی داشته اند.

رضایی نژاد اضافه کرد: در طول مسابقه، چندین مأموریت ویژه و طلایی طراحی شده است تا شاخصه های اخلاقی یک الگوی برجسته اسلامی معرفی شود.

دختر شهید داریوش رضایی نژاد اضافه کرد: در این طــرح، فــردی خیالــی از سال ۱۴۲۰ به دوره نوجوانی در سال ۱۳۹۹ برمی گــردد و در طــول رویــداد بــا قالب های مختلف، نوجــوان مخاطــب را بــرای آینــده ای روشــن مهیا می کنــد.

وی مخاطبان رویداد بزرگ «از۲۰» را همه نوجوانان دختر و پسر ۱۲ تا ۱۷ ساله کشور عنوان نمود و اظهار داشت: ایــن رویــداد در بــازه زمانــی آذر تــا بهمــن مــاه ســال جــاری برگــزار می شود و مخاطبــان آن می توانند پــس از ورود بــه ســایت و ایجــاد حســاب کاربــری بــه صــورت هفتگــی بــا ابعــادی از زندگی یک الگوی وارسته، در قالــب تولیــدات و محصولات ت فرهنگــی آشــنا شوند.

وی خلاصه کــردن مطلــب و پاســخ بــه ســؤال ها، تولیــد نمــا آوا، تولیــد موشــن گرافی، تولیــد فیلــم کوتــاه و کلیــپ، عکاســی و... را از برخی مأموریت های تعریف شده در ایــن رویــداد عنوان نمود و اظهار داشت: پــس از پایــان هــر مرحلــه، نوجــوان بــا توجــه بــه امتیازی کــه کســب می کنــد، از کدهــای تخفیــف برخــوردار می شــود کــه قابلیــت خریــد و اســتفاده از خدمات ت ســایت های معتبــر و جــذاب مخصــوص نوجــوان را خواهــد داشــت. علاوه بر ایــن، در مرحلــه آخــر نیــز، آثــار بــه صــورت کیفــی بررســی و از طریــق داوری تخصصــی نمره گــذاری خواهـنـد شــد و جوایز ویژهای چون گوشی، تبلت، ساعت هوشمند اهدا خواهد شد و علاوه بر این به افراد منتخب و برگزیده جوایز فوق العاده ویژه ای هم تعلق خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: همینطور بیســت تشــکل و گــروه برتــر کــه اعضــای معرفــی شــده توســط آن هــا هم در مجمــوع، بیشــترین امتیــاز را کســب کرده باشند برنــده جوایــز نقــدی خواهنــد شــد و تشــکل ها می تواننــد بــا مجمــوع امتیازهــای اعضایشــان از جوایــز غیــر نقــدی تشــکلی رویــداد هم بهره منــد شــوند.

آرمیتا رضایی نژاد ضمن اشاره به نام گذاری این رویداد به «از۲۰» اظهار داشت: در واقع سال ۱۴۲۰علاوه بر اینکه نیمی از گام دوم انقلاب طی شده است، زمانــی اســت کــه طبــق پیش بینــی حکیمانــه رهبــر معظــم انقلاب(مد ظله العالی)، رژیم کودک کشی در منطقه وجــود نخواهــد داشــت و در واقع در آن زمان ایــران تبدیــل بــه یــک کشور آرمــانی خواهد شد که قله هــای پیشــرفت را با همت جوانانش فتح کــرده اســت.

وی تقویت روحیه خودباوری، مثبت اندیشی و ترغیب به تلاش بیشتر را از ارکان اصلی این رویداد ذکر کرد و اضافه کرد: این رویداد در جهت دغدغه هــای مقام معظم رهبری در مورد تربیــت آیندهســازان تمــدن اســلامی طراحی شده و هدف آن آماده ســازی نســل جدیــد به عنــوان محــور تحقــق نظــام پیشــرفته اســلامی و ســاخت ایــران قــوی اســت.

دبیر رویداد «از ۲۰» اظهار داشت: بــرای رســیدن بــه قلــه نظــام پیشــرفته اســلامی، بایــد نوجوانــان را بــه خصوصیت هــا و صفاتــی مجهــز کــرد کــه رهبــر معظــم انقـلـاب از نســل نوجــوان انتظــار دارنــد و ایــن رویــداد قــرار اســت بــا یــاری خداونــد بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم تــلاش کنــد.

به گزارش ستاد برگزاری رویداد «از۲۰»، دبیر این رویداد از علاقه مندان دعوت کرد برای پیوستن به این مسابقه از سایت az-bist.ir دیدن کنند، همینطور مخاطبان می توانند با شناسه az_bist@ در شبکه های اجتماعی از آخرین مطالب و اخبار این رویداد آگاه شوند.
منبع:

1399/09/29
15:01:05
5.0 / 5
948
تگهای خبر: تولید , خدمات , زندگی , سایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان