مطالب خاتون یار


تكذیب ایجاد مشكل در تولید واكسن كووایران بركت

تكذیب ایجاد مشكل در تولید واكسن كووایران بركت

جانفشانی های ایران نبود، اروپایی ها در كوچه هایشان باید دنبال مواد مخدر می گشتند

جانفشانی های ایران نبود، اروپایی ها در كوچه هایشان باید دنبال مواد مخدر می گشتند
برای افزایش امنیت ساختمان

نصب نرده راه پله

نصب نرده راه پله
رئیس قوه قضاییه:

مسؤلان باید پاسخگوی تاخیر در اجرای تصمیمات كرونایی كه باعث خسارت شده باشند

مسؤلان باید پاسخگوی تاخیر در اجرای تصمیمات كرونایی كه باعث خسارت شده باشند

تجهیزات پزشكی درمانگاهی

تجهیزات پزشكی درمانگاهی

اعلام رنگ بندی جدید كرونایی در كشور

اعلام رنگ بندی جدید كرونایی در كشور

جم در مرحله اخطار

جم در مرحله اخطار

صدور احكام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی به اردیبهشت موكول شد

صدور احكام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی به اردیبهشت موكول شد

میزان پذیرش واكسیناسیون در ایران بررسی گردید

میزان پذیرش واكسیناسیون در ایران بررسی گردید
واكسن سیاسی كرونا و ۳ مشكل بخش خصوصی برای واردات

چه نماییم كه سلطان واكسن كرونا ظهور نكند؟

چه نماییم كه سلطان واكسن كرونا ظهور نكند؟
khatoon

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان